Böcker
- tekst på vej – Diverse

Brottslig aktiehandel med warranter

För ett tjugotal år sedan riktades samhällets intresse mot ekonomisk brottslighet. Något av en ny tid stod för dörren inom brottsbekämpningen — även om de “gamla” bolagsbrotten som oredlighet, mannamån och bokföringsbrott förekommit långt tidigare, om än i begränsad omfattning, kan det antas.
Sedan dess har det skrivits mycket om “ekobrott”. Förslag och organisatoriska åtgärder har avlöst varandra. Uppfattningen att sådan brottslighet utgör ett stort samhällsproblem har blivit något av en klassisk formulering i ingressen till alla rapporter.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
20 trycksidor
Ursprunglig publicering
2018
Utgivningsår
2018
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)