bookmate game
Böcker
Lars Jansson

Handbok i kognitiv terapi vid depression

Den kognitiva terapin är en behandlingsmetod som utarbetades av psykiatriprofessorn Aaron Beck i USA under 1970-talet, och som betraktas som något av ett genombrott i behandlingen av depression. Metoden utgår från den stora betydelse för den psykiska hälsan som kognitiva faktorer har, dvs sättet att tänka, föreställningarna om sig själv och andra. Boken ger en detaljerad beskrivning av hur deprimerade patienter behandlas med kognitiv terapi — hur patientens problem analyseras, hur terapeut och patientblir ett ”team” som gemensamt utforskar patientens sätt att tänka och tolka hävdelser och situationer, och hur man försöker gå till roten med de grundläggande attityder hos patienten som gör honom eller henne extra benägen att drabbas av depression. Boken ger också en beskrivning av den forskning som finns både om den kognitiva teorin och om terapins effektivitet. En bilaga innehåller en rad självskattningsskalor och formulär som kan användas vid kognitiv terapi.

Lars Jansson var legitimerad psykolog och hade utbildat sig i kognitiv terapi vid Center for Cognitive Therapy i Philadelphia i USA, under handledning av professor Aaron Beck. Han avled kort efter det att han utfört det slutliga arbetet med boken.
224 trycksidor
Utgivningsår
2010
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎

I bokhyllorna

    Marie Boldén
    Mind
    • 34
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)