Anders Gerdmar,Bruno Frandell,Göran Lennartsson,Johannes Hellberg,Olof Edsinger,Seth Erlandsson,Stefan Swärd

Bibeln – Myt eller sanning

Berätta för mig när boken läggs till
För att kunna läsa den här boken överför filer i EPUB- eller FB2-format till Bookmate. Hur laddar jag upp en bok?
Bibeln — myt eller sanning? är skriven av sju kunniga teologer och pastorer med den gemensamma övertygelsen att Bibeln är Guds eget tilltal till människan. Boken analyserar Bibelns verklighetsuppfattning i förhållande till universitetsteologin. Den visar på trovärdigheten i Första Mosebok, Jesaja, Daniel samt Jona bok. Den tar upp frågan om vikten av Bibelns historiska förankring och berör såväl bibelsyn som synen på
Jesus. Den vägleder i svåra bibeltexter om krig i Gamla testamentet och om när Abraham beordras offra Isak. Den gör nedslag i den bibelsynsdebatt som pågått under 1900-talet. Boken avslutas med tankar om Bibelns relation till församlingen och det kristna lärjungaskapet.
Innehåll:
• Seth Erlandsson: Bibelns gudstro och verklighetssyn
• Anders Gerdmar: Hur viktig är Bibelns historiska förankring?
• Göran Lennartsson: Bibelsyn och tron på Jesus
• Johannes Hellberg: Offra din ende son! — hur kan vi förstå 1 Mos 22?
• Olof Edsinger: Krigen i Gamla testamentet — ett försök att förstå
• Bruno Frandell: Nedslag i bibelsynsdebatten under svenskt 1900-tal
• Stefan Swärd: Bibeln, församlingen och kristet lärjungaskap
Den här boken är inte tillgänglig just nu
330 trycksidor
Ursprunglig publicering
2015
Utgivningsår
2015
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)