Rätten och staten : tre föreläsningar om rätts- och statsfilosofi, Axel Hägerström
Axel Hägerström

Rätten och staten : tre föreläsningar om rätts- och statsfilosofi

Läs
393 trycksidor
Axel Hägerström (1868–1939), “uppsalafilosofins” huvudman, är en av vårt lands genom tiderna mest betydande tänkare. Inte minst som rättsfilosof har han utövat ett djupt och varaktigt inflytande. Hägerströms hittills icke publicerade föreläsningar över rätts- och samhällsfilosofiska frågor omfattar omkring 3 000 handskrivna sidor. Efter samråd med Hägerströmkommitten utger fil. dr Martin Fries i föreliggande bok tre föreläsningsserier ur denna litterära kvarlåtenskap.
Den första serien, Rättsideers uppkomst, hölls höstterminen 1917. Här ställer sig Hägerström uppgiften att undersöka hur iden om rättigheter och skyldigheter uppkommer, historiskt och psykologiskt. Materialet hämtas till stor del från den romerska rättsåskådningen samt från naturrättsliga åskådningar. Undersökningen utmynnar i tanken att gällande rätt i sin idévärld är «genomdragen av logiskt ohållbara naturrättsliga
idéer». Uppvisandet härav utgör ett huvudmotiv i denna serie.

Den andra föreläsningsserien, Stat och statsformer, hölls hösten 1921. I första delen undersöker Hägerström frågan om förhållandet mellan rätt och makt i olika statsformer, särskilt monarkistiska och demokratiska. I den andra delen undersöks frågan om hur privaträttsliga regler uppehålls.

Den tredje serien, Förhållandet mellan staten och rätten, daterar sig från hösten 1924 och kan betraktas dels som en sammanfattning av tankarna i de båda föregående föreläsningsserierna, dels som en komplettering av dessa.
Intryck
Lägg till i bokhylla
Redan läst

En avgift. Travar med böcker

Du köper inte en bok, du köper ett helt bibliotek … för samma pris!

Du har alltid någonting att läsa

Vänner, redaktörer och experter kan hjälpa dig att hitta nya och intressanta böcker.

Läs när du vill, var du vill

Du har alltid med dig telefonen och har alltid med dig böckerna − till och med när du är offline.

fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)