Böcker
Kurt Gordan

Psykoterapihandledning

Vid Ericastiftelsen startades i mitten av 1970-talet den första reguljära handledarutbildningen i Sverige. I denna lärobok presenteras det huvudsakliga innehållet i en sådan utbildning. Här behandlas givetvis teoretiska aspekter på begrepp och metoder. Framställningens tyngdpunkt ligger dock på diskussion av de konkreta problem som möter handledaren och eleven på den gemensamma resan i alla dess olika skeden, från det första mötet till separationen. De specifika problem som utmärker handledning av vårdpersonal diskuteras i ett särskilt kapitel om institutionshandledning.

Boken vänder sig primärt till psykoterapeuter engagerade i kliniska handledningsuppdrag. Det är dock författarens förhoppning att den även skall vara till gagn för handledare inom social vård och andra angränsande verksamhetsområden och för vårdarbetare med skiftande teoretiska kunskaper.
352 trycksidor
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)