Per Bauhn

Leva fritt och leva väl

Berätta för mig när boken läggs till
För att kunna läsa den här boken överför filer i EPUB- eller FB2-format till Bookmate. Hur laddar jag upp en bok?
Vad kännetecknar ett gott liv?

Hur förhåller sig frihet och välbefinnande till ett gott liv? Kan frihet och välbefinnande betraktas som moraliska rättigheter? Och har vi en skyldighet att se till att andra människor också har möjlighet att leva ett liv som präglas av frihet och välbefinnande?

I sin bok Leva fritt och leva väl kombinerar Per Bauhn en historisk exposé över idéer om frihet och välbefinnande med ett filosofiskt argument, i vilket frihet och välbefinnande blir hörnstenar för en teori om moral, mening och mänskliga rättigheter. I den historiska delen får vi ta del av filosofers, politikers och revolutionärers idéer om vad det kan innebära att leva fritt och leva väl. I den filosofiska delen knyts dessa tankar samman till ett argument, inspirerat av den amerikanske filosofen Alan Gewirth, om vad det innebär att vara en handlande människa.

Enligt Per Bauhn är både frihet och välbefinnande nödvändiga för att kunna handla framgångsrikt och förverkliga sina mål. Därför bör de också betraktas som centrala komponenter i ett gott liv och något som varje handlande människa har rätt att göra anspråk på.
Den här boken är inte tillgänglig just nu
289 trycksidor

Intryck

Vad tyckte du om boken?

Logga in eller registrera dig
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)