Böcker
Peter Loewe

I evighet Rom

”I evighet Rom” publicerades ursprungligen i nr 9 2008 av affärsmagasinet Corporate Intelligence — en tidning om corporate communication i dess bredaste bemärkelse. Magasinet gavs ut av Intellecta Corporate mellan åren 2003 och 2011. Tidningen, som distribuerades till opinionsbildare och ledande befattningshavare i svenskt näringsliv, belönades fyra gånger med Svenska Publishingpriset i kategorin B2B.

”Tiden är ett unikum i Rom. En kontinuitet utan motsvarighet. Försöken hos dagens politiker att begränsa trafiken i centrum har sin exakta motsvarighet hos stadens kejsare. De ingrep mot oljudet och de många olyckstillbud som skedde i den antika staden, inte minst i samband med att byggmaterial och stora stenblock forslades genom den. Under en lång epok var trafik med häst och vagn förbjuden under dagens första tio timmar. Kejsar Trajanus (98–117 e. Kr.) lät uppföra ett jättelikt forum och en marknadsplats med en intilliggande saluhall, inte olik ett modernt shoppingcenter, som finns bevarad i det närmaste intakt. Trajanus befallde att all lastning, transport och lossning av byggmaterial fick ske endast nattetid. Resultatet blev att bullerproblemen utökades till dygnets alla 24 timmar.”

Peter Loewe är frilansande utrikeskorrespondent i Rom, där han bott sedan 1985. Han jobbar huvudsakligen för Dagens Nyheter och Hufvudstadsbladet i Helsingfors. Under åren har han också skrivit en lång rad texter som resereportage i RES, mat och dryck i Gourmet och Allt om vin, mode & trend i Damernas värld och Plaza.

Telegram Journalistik ger ut god journalistik som publicerats genom tiderna — i bokform. Krönikor, essäer, reportage, artiklar, spännande features, djuplodande intervjuer, grävande reportage — journalister från den så omsusade magasinsboomen under 80-, 90— och 00-talet öppnar sina digra arkiv, och det har skrivits fantastiska texter även innan dess som nu kan tillgängliggöras igen. Det skrivs dessutom nya texter, som nu kan läsas direkt — i en e-bok eller en tryckt bok, läsaren väljer.
14 trycksidor
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)