bookmate game
Kirsti Anna-Liisa Bryttmar

DÖSNACK – insikter och åsikter om döden

Berätta för mig när boken läggs till
För att kunna läsa den här boken överför filer i EPUB- eller FB2-format till Bookmate. Hur laddar jag upp en bok?
Dösnack -insikter och åsikter om döden beskriver verkligheten kring döden ur flera olika håll samtidigt. Ambition är att vara personlig för att nå så många läsare som möjligt och distanserad för att ge bättre helhetsbild av ämnet. Jag har försökt balansera mellan egna erfarenheter och insikter med intervjuer och fakta om döden. De flesta av oss upplever att det är svårt att möta de sörjande anhöriga. Jag har skrivit några enkla och allmängiltiga tips hur man kan känna sig säkrare vid sådana möten.

Målgruppen för boken är alla människor som reflekterar över döden. Personer som har själva drabbats av en närståendes sjukdom eller bortgång, personer som har förlorat sitt barn eller blivit allvarligt sjuka. Boken kan fungera som referenslitteratur, den kan även vara av intresse för församlingar och deras sorggrupper samt pensionärs föreningar.

Jag är en 49-årig arbetsmarknadskonsulent och egen företagare. Mitt tidigare arbete inom vården lärde mig vad dödsfall innebär yrkesmässigt och utifrån vårdpersonalens synvinkel. I mitt arbete inom arbetsinriktad rehabilitering har jag upprepade gånger mött människor som inte har förmått fortsätta med sina egna liv efter en förlust av nära anhörig. Många av dem har uttryckligen efterlyst en bok som behandlar livet och döden från olika synvinkel och ge en bild av hur andra anhöriga har klarat av sorgarbetet. Jag vill avdramatisera diskussionen om döden och därmed underlätta mina medmänniskor att hantera sorgen.

Jag är född och uppvuxen i en liten stad i Finland och kom till Sverige 1983. Under min uppväxttid i norra Finland var döden fortfarande en naturlig del av livet. Kanske just därför har det varit lättare för mig att identifiera ett behov av en rak och tillgänglig diskussions— och tröstebok om döden.
Den här boken är inte tillgänglig just nu
169 trycksidor
Ursprunglig publicering
2012
Utgivningsår
2012
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)