Böcker
Abol-Qasem Ferdosi

Fem berättelser ur Shahname, det iranska nationaleposet

Det iranska nationaleposet Shahname (Kungaboken) är det äldsta bevarade verket på nypersiska. Bokens författare Abol-Qasem Ferdosi (Ab?u al-Q?asim Firdawsi, Firdausi, Ferdowsi) levde ca (934 -1025).
Inom den klassiska persiska litteraturen, som hade sin storhetstid under tre sekler med början på 1000-talet, intar Shahname en säregen plats. Ramberättelsen och alla sidoteman, avfattade på cirka 50 000 dubbelverser, ger en inblick i det förislamiska Irans traditioner, folkliv och historia.
De fem berättelser som återges här tillhör de centrala episoderna i Shahname. Berättelserna har förkortats och överförts till prosa.
152 trycksidor
Ursprunglig publicering
2011
Utgivningsår
2011
Förlag
nordienT
Har du redan läst den? Vad tycker du om den?
👍👎
fb2epub
Dra och släpp dina filer (upp till fem åt gången)